Ένα άδειο Σκοτεινό Δωμάτιο γεμάτο μυστικά…

Αριθμός Ατόμων ανά παιχνίδι: 1 έως 5

Επίπεδο Δυσκολίας:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ