50 λεπτά για να αισθανθείς σαν τον πιο διάσημο αρχαιολόγο

Αριθμός Ατόμων ανά Παιχνίδι: 1 έως 5

Επίπεδο Δυσκολίας:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ